Gromobrani sa uređajem za rano startovanje "SIGMA"

Funkcija “SIGMA” gromobrana sa uređajem za rano startovanje je da bude isturena i obavezna gromobranska udarna tačka za besprekornu zaštitu prostora koji štiti od atmosferskih pražnjenja. Veća pouzdanost u stvaranju takve udarne tačke je u iskorišćenju značajnog elektromagnetskog pobuđivanja proizvedenog od  približavanja silaznih lidera baš pre atmosferskog pražnjenja, u cilju stvaranja uzlaznih lidera koji su brži, postojaniji i moćniji od onih u zaštićenom prostoru. Za vreme atmosferskih pražnjenja, visok otpor sopstvene indukcije “SIGMA” gromobran uvodi i prilagođava uređaj preventivno svakom strujnom udaru u jonizujuću napravu.  Struja groma prirodno teče niz površinu metalne košuljice gromobrana “SIGMA” čiji je induktivni otpor veoma nizak. S obzirom da atmosferska pražnjenja nikada ne struje kroz jonizujuću napravu, gromobran sa uređajem za rano startovanje “SIGMA” može podneti ekstremno snažne intenzitete udara bez promena u jonizujućoj napravi ili celoj izvedbi.

U skladu sa harmonizovanim standardima UNE 21 186 / NFC 17102 / NP 4426 i zahtevima evropskih direktiva (EMC)2004/108/CE i (LVD)2006/95/EC, na gromobrani sa uređajem za rano startovanje “SIGMA” su izvršena MEHANIČKA, EKOLOŠKA, ELEKTRIČNA i ISPITIVANJA VREMENA PREDNJAČENJA od strane Energy  Technologycal Institute (ITE) Valencia.

Gromobrani
Gromobrani