O nama

gromobraniElprim je osnovan 1994. godine kao samostalna privredna delatnost a 2005. godine je registrovan kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Iste godine Elprim d.o.o. postaje uvoznik gromobrana sa uređajem za rano startovanje. Elprim d.o.o. nudi kompletne usluge za zaštitu objekata i prostora od atmosferskih pražnjenja: projektovanje, isporuku i montažu spoljašnje gromobranske instalacije.

Događaj atmosferskog pražnjenja ili udara groma ne spada u red mogućnosti nego u red izvesnosti. Kada se udar groma dogodi, tragovi mogu biti od atraktivnih do zanemarljivih uz odgovarajuću gromobransku opremu i uređaje. Da bi opasnosti od šteta na objektima, izazvanih atmosferskih pražnjenja, sveli na zanemarljive, rukovodimo se aktuelnim tehnologijama i saznanjima kao i propisanim merama i standardima u ovoj oblasti. Pre izrade gromobranske instalacije vršimo propisana ispitivanja, procenu i proračune nivoa zaštite gromobranske instalacije koja mora da se instalira na projektovani objekat a sve u skladu sa najnovijim Srpskim propisima i standardima. Na ovaj način ispunjavamo, istovremeno i propisane zakonske odredbe i naše vrhunske kriterijume u zaštiti objekata, dobara i prostora od atmosferska pražnjenja.

Elprim d.o.o. je uvoznik gromobrana sa uređajem za rano startovanje  (Early Streamer Emission Lightning conductor).

Elprim d.o.o. nudi kompletne usluge-inženjering za zaštitu objekata i prostora od atmosferskih pražnjenja: projektovanje, isporuku i montažu spoljašnje gromobranske instalacije, rekonstrukciju spoljašnje gromobranske instalacije nakon demontaže radioaktivnih gromobrana..

Pre izrade gromobranske instalacije vršimo propisana ispitivanja, procenu i proračune nivoa zaštite gromobranske instalacije koja mora da se instalira na projektovani objekat a sve u skladu sa najnovijim Srpskim propisima i standardima.

Zaštita objekata od udara groma pomoću prihvatnog voda u vidu gromobrana sa uređajem za rano startovanje a na osnovu proračuna gromobranske instalacije metodom fiktivne sfere, prostor i građevinski objekti će efikasno biti zaštićeni. Izrada gromobranske instalacije ovim načinom je efikasna i ekonomski isplativa pogotovo za objekte čija je konstrukcija, fasadna popuna i krovna pokrivka od termoizolacionih zapaljivih materijala. Uz gromobrane sa uređajem za rano startovanje a na zahtev kupca, isporučujemo i brojač udara groma (Lightning counter) koji registruju svako atmosfersko pražnjenja u gromobransku instalaciju i opremu a koji služi za periodičnu i vanrednu proveru i kontrolu kontinuiteta – prihvatni vod - spusni vodovi - sistem uzemljenja to jest ispravnosti gromobranske instalacije.

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je na osnovu analiza poslovanja privrednih subjekata u Srbiji, urađenog od strane kompanije Bisnode, firma ELPRIM DOO svrstana u grupu kompanija kojoj je dodeljen „Sertifikat AAA bonitetne izvrsnosti“.
Sertifikat_SRB.pdf
Sertifikat_ENG.pdf
slika-elprimgromobran
up
910 users have voted.